Stiven "The Punisher" Garcia Representando a Bujutsu International en Kombate Urbano Libre(Kul9)